ACT NOW ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต

By admin_grad, 12/09/2013 1:50 pm

คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2556 : ACT NOW ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต ในวันที่ 6 กันยายน 2556 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน